Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 1 A. Ruilen en Retourneren (herroepingsrecht)
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3. Prijsstellingen en betaling
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6. Intellectuele en industriëele eigendomsrechten
Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid
Artikel 8. Garantie
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Diversen
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Gebruik van foto’s, afbeeldingen en teksten

Ecomondo maakt veel productfoto’s, afbeeldingen en teksten zelf of huurt hiervoor een fotograaf en tekstschrijver in. Foto’s en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van ons werk, foto’s en teksten zonder vooraafgaande schriftelijke toestemming is NIET toegestaan, zelfs als u ze op Google Images vindt. Inbreuk op auteursrecht is een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Degene die inbreuk maakt op onze auteursrechten is verplicht de schade die daardoor wordt geleden, te vergoeden. Voor oneigenlijk gebruik van afbeeldingen zijn we gerechtigd een schadevergoeding te eisen. Gebruik voor redactionele journalistieke doeleinden is toegestaan, mits als bron ecomondo.nl vermeld wordt of een link naar onze website geplaatst wordt.

Privacy statement

Wanneer u zich aanmeldt bij Ecomondo vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling. Wij kunnen u in de toekomst ook via een e-mail of nieuwsbrief benaderen; u kunt zich daar altijd eenvoudig van afmelden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen de gegevens niet afstaan aan derden voor commerciële activiteiten.

Contact:

Ecomondo, Dovenetelstraat 25A, 3053 JD Rotterdam | Telefoon 010-4666952 | www.ecomondo.nl | KvK Rotterdam nr. 24295617.